Samenwerking

Speciaal onderwijs:

Er is nauw contact met de logopedisten in het speciaal openbaar onderwijs (SBO-school de Watergeus en ZMLK-school de Zevenster). 

Ambulante logopedie:

Ten behoeve van de basisscholen van het openbaar/neutraal bijzonder samenwerkingsverband Lelystad zijn er uren logopedie beschikbaar voor logopedische behandeling binnen de school. Dit is de ambulante logopedie en is alleen bedoeld voor leerlingen die wegens zwaarwegende omstandigheden niet in staat zijn om logopedisch behandeling in de vrije vestiging te volgen. De logopedist die deze uren invult maakt ook deel uit van het team van Logopedie op Scholen Lelystad.

Ouderbetrokkenheid Taal (d.m.v. TOLK):

In samenwerking met (de logopedist en peuterspeelzalen van) GO! Kinderopvang en leerkrachten op betreffende basisscholen biedt Logopedie op Scholen Lelystad op meerdere basisscholen het ouderbetrokkenheidsproject Taal aan. Door middel van de methode TOLK wordt een brug gebouwd tussen school en thuis waardoor het schoolsucces van het kind wordt vergroot. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  

Taalklas:

Bij alle leerlingen die vanuit het buitenland instromen in de Taalklas (groep 3 t/m 8) wordt een logopedische screening afgenomen door een logopedist van Logopedie op Scholen Lelystad. Er wordt gelet op o.a. de taalontwikkeling, auditieve vaardigheden, articulatie, mondgedrag. De Taalklas is gevestigd in basisschool de Poolster. 

Gemeente Kampen:

Sinds schooljaar 2017-2018 verzorgt Logopedie op Scholen Lelystad ook de preventieve logopedie op de basisscholen in gemeente Kampen. Alle 5-jarigen op de basisscholen in gemeente Kampen komen daarbij in aanmerking voor een logopedische screening. 

 

Anderen:

Verder zijn er afspraken gemaakt en/of contacten gelegd met vrijgevestigde logopedisten, GO! Kinderopvang, GGD/JGZ en medewerkers ambulante begeleiding.