Scholenindeling en coördinatie

 

Logopedist: Lize Fijn

Scholen:                               Meander Oost, Lispeltuut, Albatros. 

 

Logopedist: Jeanine Huisman 

Scholen:                              Tjotter, Warande, Wildzang, Finnjol, Schakel, Fontein, Driestromenland, Regenboog, Ichthus, Mozaïek, Boeier,                                                Lepelaar, Sluis, Kring, Wingerd

 

Logopedist:  Karen Middelkoop

Scholen:                              Al Ihsaan, Tjalk, Laetare, Grundel, Timothëus, Triangel, Vuurtoren, Helmstok, Poolster, Driemaster, Brink,                                                       Windroos

Vervangend voor Lize Fijn:    't Schrijverke, Meander West, Horizon, Optimist, Toermalijn, Driesprong

 

Coördinatie: Karen Middelkoop en Lize Fijn

 

De preventieve logopedie op de basisscholen in gemeente Kampen wordt verzorgd door Lize Fijn en Jeanine Huisman. 

Ouderbetrokkenheid Taal wordt uitgevoerd door Karen Middelkoop en Jeanine Huisman. 

Taalklas wordt uitgevoerd door Karen Middelkoop.