Taak van de logopedist

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed gedurende de basisschoolperiode. Met name het lezen geeft toegang tot het verwerven van kennis. Onderwijs wordt immers grotendeels talig aangeboden. Soms gebeurt het dat deze ontwikkeling niet vloeiend verloopt en ontstaat er een onderwijsachterstand. Deze achterstand kan worden veroorzaakt door een achterstand in de taalontwikkeling. Voor de logopedist is op de school een belangrijke taak weggelegd. Hij/zij legt de nadruk op het voorkomen van en biedt ambulante begeleiding aan kinderen met stoornissen in de communicatieve en/of auditieve vaardigheden. Het doel daarvan is het voorkomen van onderwijsbelemmeringen.

Logopedie op Scholen Lelystad heeft als taak het signaleren van problemen op het gebied van spraak-, taal- en stem bij leerlingen. Dit gebeurt door middel van het screenen van een jaargroep, voorlichting en adviesgesprekken en verwijzing.

De werkwijze is preventief gericht d.m.v.:

  • screening van een jaargroep
  • het terugkoppelen van het resultaat van de screening naar ouders en leerkracht
  • zonodig een vervolgcontrole en terugkoppeling naar ouders
  • zonodig uitgebreider onderzoek naar aanleiding van de screening
  • zonodig verwijzen naar de vrijgevestigde logopedist
  • het geven van adviezen aan ouders en leerkrachten